• Sidbild Sälja
  • Sidbild Sälja 2
  • Sidbild Sälja 3

Köparinformation

Information till dig som köpare

Budgivning

Budgivning är inte reglerad i lag. Det finns alltså inga i lag bestämda regler för hur en budgivning skall gå till. Budgivning kan ske på många olika sätt. Vi på Holm & Co tillämpar normalt öppen budgivning (om inte säljaren vill något annat), vilket innebär att fastighetsmäklaren löpande redovisar högsta budet till säljare och övriga spekulanter. Det är dock viktigt att påpeka att fastighetsmäklaren ej får fatta egna beslut i fråga om försäljningen, utan att det är hela tiden säljaren som bestämmer. Säljaren behöver inte sälja till den som givit högsta budet och kan också välja att sälja till spekulant som ej vill att sitt bud framförs till övriga budgivare.

Även om bud tillhandahålls via teknik som SMS, mail mm så är det viktigt att den som deltar i budgivning är aktiv och själv söker kontakt med mäklaren för att undvika missförstånd. Alla som deltar i budgivningen godkänner att deras namn, telefonnummer och bud överlämnas till både köpare och säljare.

Bud i sista minuten

Vår roll som fastighetsmäklare är att objektivt förmedla information mellan köpare och säljare utan att påverka denna. Bud som kommer in efter avslutad budgivning men före kontraktsskrivning är vi skyldiga att framföra till säljaren för att låta denne fatta alla beslut. Köpet är således inte klart förrän kontraktet är påskrivet.

Säljaren bestämmer

Det är viktigt att komma ihåg att fastighetsmäklarens roll är den som förmedlare. Det är säljaren som bestämmer när han eller hon ska sälja, på vilka villkor och till vilket pris. Mäklaren är viktig som stöd och rådgivare hela vägen, fram till dess att alla parter är överens om pris, villkor och överlåtelsedatum.

Undersökningsplikt av fastighetens skick

Köpare uppmanas att undersöka bostaden. Köparen kan inte kräva avdrag på köpeskillingen eller hävning av köpet för fel som köparen borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning av fastigheten. Köparen bör därför undersöka fastigheten före köpet eller låta någon annan göra det.

Köparens undersökningsplikt omfattar hela fastigheten, det vill säga mark, byggnader och installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. Köparen har kvar sin undersökningsplikt även om säljaren presenterar ett besiktningsutlåtande.

Uppgifterna i objektsbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Bolagsinformation

Kontakt

Alla rättigheter © Holm & Co Fastighetsförmedling AB
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!